نمایشگاه انفرادی رضا علمداری با عنوان خود او

مهر ماه هزارو سیصد و نود و پنج

تمامی آثار این نمایشگاه با تکنیک Diasec تولید شده است. این تکنیک در فضایی کاملا عایق در برابر گرد و خاک و آلاینده های شیمیایی انجام می شود و با استفاده از چسب های مخصوص سطح عکس را بطور دائم به ورق آکریلیک موزه ای می چسباند. در این تکنیک از کاغذ های فاین آرت و چسب های بدون اسید استفاده می شود و به همین دلیل مورد تایید موزه ها و مجموعه دار ها است.